เรื่องราววงการบันเทิง

art-star-korea-2เรื่องราวชีวิตของมนุษย์มากมายที่เกิดขึ้นในแต่ล่ะวัน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง วงการบันเทิงและยังมีอีกมากมายที่ต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้ในแต่ละวัน เพราะเหตุนี้เองทำให้การเสพหรือรับสื่อต่างๆ ควรมีการวิเคราะห์ให้ดีและรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวที่รับมาจากสื่อมา การแข่งขันรถศึกหรือการแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดผลสองทาง คือ ทางหนึ่งเป็นโอกาสที่ผู้เข้าแข่งขันจะขยับสถานะทางสังคม โดยการยึดเอาการเล่นกีฬาเป็นอาชีพ ซึ่งทำให้ได้รับการยอมรับและทำให้ได้ผลประโยชน์จากสังคมมากขึ้น แน่นอนว่าก็ต้องทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในสังคมปัจจุบันเพียงแค่การพูดปากต่อปากก็ทำให้ข้อมูลที่รับมาบิดเบือนได้ ที่ตามมาคือการเข้าใจผิด คิดมาก คิดไปเอง เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก

เกิดปัญหาความขัดแย้งตามมาและกลายเป็นปัญหาสังคมที่ไม่มีวันสิ้นสุด ส่วนในอีกทางหนึ่งจะทำให้เกิดความต้องการของผู้ชมที่จะชมการแข่งขันกีฬาเพื่อความบันเทิงเพิ่มมากขึ้น ทุกวันนี้กิจกรรมการเข้าชมการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างให้ความบันเทิงขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง อยู่เมืองไทยมาตั้งแต่เกิดจนโตมาถึงทุกวันนี้ ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นมาตลอดว่าปัญหาเหล่านี้ไม่เคยมีวันหายไปจากสังคมไทยเลย ไม่ใช่เป็นแค่ที่เมืองไทยที่เดียวใน ต่างประเทศก็เป็นเหมือนกัน ต่างกันก็ตรงที่คนไทยจะมีอารมณ์ร่วมมากเกินไป ยิ่งมีเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในยุคโลกไร่พรมแดนมารองรับ ยิ่งทำให้กิจกรรมการกีฬาแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วโลก กลายเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ชาติก่อให้เกิดสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ

orqAshซึ่งสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จนในบางครั้งขาดสติจนทำให้เกิดความวุ่นวายตามมา ปัญหาที่เกิดจากการรับสื่อมาผิดๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การก่อให้เกิดความไม่สงบต่อสังคม การประท้วง ที่ส่งผลให้สิ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากตกต่ำลงมา อุตสาหกรรมต่อเนื่องอันหนึ่งของการกีฬาเพื่อความบันเทิงคือการพนัน ทุกวันนี้ กิจกรรมการชมการแข่งขันกีฬาไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นในยุคที่อุตสาหกรรมกีฬาเพื่อความบันเทิงได้รับความนิยมแพร่หลายเช่นทุกวันนี้ การเดินขบวนต่างๆ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การแอบอ้างใช้ความเป็นเสรีภาพแสดงออกในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม เกิดการดูถูกกันในสังคมเกิดขึ้น

สิ่งพวกนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและมีมานานแล้ว เนื่องจากจุดเริ่มต้นของการพนันและการกีฬามีความใกล้เคียงกันและมีพัฒนาการควบคู่กันมาโดยตลอดจนถึงยุคปัจจุบัน การหลีกเลี่ยงหรือห้ามปรามมิให้เกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยากมาก แต่ก็ต้องทำเพื่อไม่ให้การพนันแทรกซึมเข้ามาในสังคมมากจนถึงขั้นไม่ได้ ควรรีบป้องกันการพนันไม่ให้ลุกลามมากขึ้นด้วย