วิธีสังเกตอาการหูตึงในเด็กเล็ก 

หากจะถามว่าการได้ยินสำคัญมากขนาดไหน ทำไมเราจึงจำเป็นต้องได้ยิน ต้องบอกว่าการมองเห็นและการได้ยิน สำคัญกับร่างกายมนุษย์มาก เพราะทั้งสองอย่างทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป คงเป็นเรื่องยากลำบากไม่น้อย 

คนส่วนใหญ่คิดว่าอาการหูตึงเป็นแค่เฉพาะคนสูงอายุเท่านั้น แต่ความจริงแล้วในเด็กเล็กก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน คุณพ่อคุณแม่มือใหม่จำเป็นต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกอย่างใกล้ชิด เพราะเด็กไม่สามารถพูดกับเราได้ว่าไม่ได้ยินหรือได้ยินอะไร และไม่รู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งผิดปกติ 

ปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินในเด็กส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านสื่อสารของเด็ก รวมถึงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการได้ยินส่วนใหญ่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีอาการรุนแรงขึ้นได้ หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆ ดังนั้นหากผู้ปกครองสงสัยว่าเด็กอาจมีปัญหาด้านการได้ยิน ควรรีบพาเด็กมาพบแพทย์ก่อนที่อาการจะลุกลาม 

แพทย์จะวิเคราะห์สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินตามกายวิภาคของหู ปกติหูของคนเรามีอยู่ 3 ชั้น คือหูชั้นนอก เริ่มตั้งแต่ช่องหูไปจนถึงแก้วหู ถัดมาคือหูชั้นกลางหรือส่วนที่ถัดจากแก้วหูซึ่งมีท่อระบายอากาศต่อจากจมูก ต่อจากหูชั้นกลางคือหูชั้นในซึ่งเป็นเรื่องของระบบประสาท สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินเกิดได้จากหูทั้ง 3 ชั้น โดยสาเหตุเกิดได้จาก

หูชั้นนอก ที่พบบ่อยในเด็กคือขี้หูอุดตัน ทำให้เด็กได้ยินไม่ชัด หรือมีความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น รูหูหรือใบหูไม่มี ตีบแคบ หรือผิดรูป

หูชั้นกลาง ที่พบบ่อยในเด็กคือภาวะน้ำขังในหูชั้นกลาง มักสัมพันธ์กับการเป็นหวัด จมูกกับหูชั้นกลางจะเชื่อมต่อกันดังนั้นเมื่อเด็กเป็นหวัดแล้วอาการไม่ดีขึ้น น้ำมูกที่อยู่ในจมูกอาจคั่งค้างในหูชั้นกลาง ทำให้การได้ยินลดลงได้

หูชั้นใน อาจเกิด แต่กำเนิดหรือเป็นภายหลัง เช่น การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ หรืออาจเกิดขึ้นจากที่หูชั้นกลางอักเสบ 

จะเห็นได้ว่าสาเหตุของอาการทางหูในเด็กนั้น บางครั้งเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จึงเป็นเรื่องยากที่จะควบคุม แต่เราสามารถช่วยบรรเทาให้อาการได้รับการรักษาได้ทันท่วงที และช่วยให้เด็กเรียนรู้ปรับตัวตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้น และนอกจากนี้หากได้รับคำแนะนำที่ดี พร้อมกับกำลังใจจากครอบครัว จะทำให้สุขภาพจิตของเด็กเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ใครว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยและไกลตัว คงต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่แล้วล่ะ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟัง